Home • Onderlinge Vriendschap Wanroij

Het laatste nieuws

Programma 2017 Onderlinge Vriendschap

Helaas hebben we moeten besluiten het Jeugdstuk dit jaar niet door te laten gaan. Wel zal erin besloten kring en cabaretavond worden georganiseerd als afsluiting van het seizoen 2016-2017. We willen hiervoor ook de oud-jeugdleden uitnodigen. De volwassengroep is inmiddels alweer druk aan het repeteren en spelen op 13, 14 en 15 oktober 2017 het stuk "Dokter Jeckyll en het gezeur over Hyde". Voor de trouwe bezoekers aan het jeugdtoneel komt deze titel wellicht bekend voor. Dit stuk is namelijk ooit al een keer door de jeugd opgevoerd. Het is een hilarisch blijspel in 2 bedrijven en is gebaseerd door het verhaal van Jeckyll & Hyde. De volwassenen brengen het stuk al half oktober op de planken omdat ze daarna meteen doorgaan met een spektakelstuk voor het 40-jarig jubileum in november 2018. Meer verklappen we daarover nog niet.

Afsluiting Sweeney Tod en vooruitblik op het nieuwe seizoen

Afsluiting van Sweeney Tod en vooruitblik naar de plannen voor de toekomst
Zoals beloofd bij deze alsnog de naam van de winnaar van de metamorfose zoals al eerder bekend gemaakt in het Wanroijs Nieuws. Christan van Gelder uit Sint Anthonis heeft deze prijs gewonnen. Ook kunt u op deze site de foto's die tijdens het stuk door onze eigen hoffotograaf zijn gemaakt.
Inmiddels zijn we als vereniging weer aan het nadenken over het jubileumstuk voor 2018 en wat dit betekent voor het jaar 2017. In 2018 bestaat onze vereniging 40 jaar en dan willen we ook iets speciaals gaan doen. Dit jaar bestaat onze jeugdgroep inmiddels ook al 15 jaar.

Recent toegevoegd

Sweeny todd 2016

December 2016

Sweeny todd

December 2016